Průdńicki djalekt

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Powjat průdńicki – plac, kaj śe godo pů průdńicku

Djalykt průdńicki ślůnskij godki je užywany we uokolicy mjasta Prudńik.

Cechy charakterystyčne[edytuj | edytuj zdrzōdło]

We tych djalyktach ńy mo sypjelyńo. Downe duge a godajům we ńych: ou, oeu abo eu (zoulyty, čekoeu, w treuwje). Na kůńcu traći śe spůuguoska nosowo, kero śe mjyńi we nosowo farba uod samoguoski (drugim, mům, kůńům čyto śe kej drugi, , kůńů ze samoguoskům nosowům na kůńcu). Nosowe a můmy sam po mjynkich i twardych spůuguoskach a na kůńcu (prandko, kśandza, zrobjam). Tymaty sům wyrůwnane i we řečowńikach (jelyńy, kej baby) i we přimjotńikach (stari, kej tůńi). Před spůuguoskůma mjynkimi we postřodku pokozuje śe j (kojśćůu) – je to fynůmyn mjanowany antycypacyjům mjynkośći.

Bajszpile tekstůw[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Jedńi ludźe mjeli jednam cůrkam, a ta cůrka chćaua mjeć kawalyra ze bany. No i tak śe znejdli dwa ty kawalyry. Uoba byli ze bany. Ale uůna byua bardzo wymyjślatou. Jednygo by byua chćaua ze tich dwůch. I tak powjedźaua. Jednymu byuo Jůzek, a jednymu Karlik. I přišeu dźiś wječůr Karlik, a tyn sům wječůr godźinam ńeskoři přišeu Jůzef, a jedyn uo drugim ńe wjedźou. A ti dźouše byuo Kajśka. I kej přišeu tyn Karlik na ty zoulyty, ta Kajśka mu padaua: »Karličku, ejźli to učyńiš, co jou bydam chćaua, to byńdźeš můj«. A Karlik powjedźou: »ńech jest, co chce, jou wšystko zrobjam« (Uynžce).


Antek i Francek robjyli u dwůch śoduoeúkůw i ńy mjeli co jejś. I smůwjyli se, iže tyn jedyn śoduoeúk moeu na gůře uořechi, a tyn drugi moeu we chlywiku wjepřka. I smůwjyli se tak, iže jedyn půdźe po tygo wjepřka, a drugi po uořechi, a we zwůńicy we kojśćele śe zyjńdům. Francek nabroeu worek uořechůw i čekoeu we kojśćele na Antka, a Antka zuapoeu śoduoeúk na wjepřku. Francek čekoeu we tyj kojśćele na Antka i tam přebjyroeu ty uořechi. Rano uo pjůntyj šeu kojśćelny zwůnić jučšńam i suyšou tam šuščeć. I šeu dů dům i powjedźöu kobjyće, iže tam ńe idźe iś, bo tam kojśćůma řańźi (Kjyrpjyń).


Djalekty ślůnskij godki
Podle klasyfikacyje Alfreda Zaręby:
ćeszyńskiglywickijabłůnkowskikluczborskińymodlińskiprůdńickiuopolski (teksasko gwara)
Inksze:
dolnoślůnski (gwary: chwalimsko,chazacko, czadecko, sycowsko)sulkowski