Pōdź kaj inhalt

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak we Tychach

Ze Wikipedia
Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak we Tychach
Mjano we uoficjalnyj godce Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak we Tychach
Skrůt
Data założyńo 2013
Zorta
Amtowy sztatus Muzyjům kůnsztu
Cyl Zbjyro dane ze ekszperymentůw a weryfikuje tyjoryje utożsamiane ze historyjům ludzkij zorty uod prehistoryje, rachowanyj uod můmyntu ukozańo śe na śwjyće pjyrszych Homo sapiens, co nojmyńij do czasůw dźiśyjszych
Śedźiba hulica Żwakowska 8/66, 43-100 Tychy
Regiůny fungowańo {{{regiůny fungowańo}}}
Czůnki '
Uoficjalne godki polsko godka
Zwiůnzane s '
Prezes Henryk Jůn Dominiak
Galeryjo zdjyńć a grafik

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak we Tychach (śl. tum.: Muzyjům Miniaturowego Kůnsztu Profesjonalnego Henryk Jůn Dominiak we Tychach) (pol. Audio Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach) – to je muzyjům kůnsztu, kere nojduje śe przi hul. Żwakowska 8/66[1][2], położůnej we cyntrům Tychůw,[3][4] placůwka podlygo pode Ministerstwo Kultury i Norodnyj Erbowizny, wedle art. 6 ust. 1 uordůnku ze 21 listopada 1996 roku uo muzyjach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987)[5]. Uoficjalńy jako muzyjům fůnguje a uostało uodymkńynte lo zwjedzajůncych uod 16 kwjetńa 2013 roku. Muzyjům stanowi cyntrům kulturalne miniaturowego kůnsztu[6][7]. Zajmuje 6,15 placu, je nojmniejsze na śwjyće a szyroko uważo śe uůnygo jako jydnygo ze nojmodszych, to je jedne spostrzůd wiyncyj niż 55,000 muzyjůw co sům tyż uznowane za nojgibćij rozwijajůncymi śe muzyjami na źymskij kugle[8][9][6][7]. Uokrům uodznaczynio uod Ministra Kultury i Norodnyj Erbowizny za zasugi we upowszechnianiu Kultury Polskiej (2021), uostrzodkymu kulturalnymu prziznono uodznaczynio uod Sejmiku Ślůnskigo Wojewůdztwa za zasugi we upowszechnianiu ślůnskigo wojewůdztwa (2020) a inksze nadgrody a wyrůżńyńa[10]. 20 śyrpńa 2020 Muzyjům dostało certyfikat ISO 9001 wkludzajůnc tym samym we muzyjům Systym Zarzůndzańjo Jakośćiům[10].

Instytucyjo zbjyro dane ze ekszperymentůw a weryfikuje tyjoryje utożsamiane ze historyjům ludzkij zorty uod prehistoryje, rachowanyj uod můmyntu ukozańo śe na śwjyće pjyrszych Homo sapiens, co nojmyńij do czasůw dźiśyjszych. Do 2023 znojduje śe tukej moc uobiektůw roztůmajtych zortůw kůnsztu ze terytoryjům inkszych państwůw, np: Ukrajina, Czesko Republika, Mjymcy, Szwajcaryjo, Bułgaryjo, Syrbijo, Madźary, Italijo, Słowacyjo, Wielgo Brytanijo, Francyjo, Brazylijo, Malezyjo, Połedńowo Koryjo. Trefjůły śe ekspůnaty kere stanowjůły elymynt uod uobleczyńo ntp. ze Japůńije, Kanady a Zjednoczůnych Sztatůw Ameriki[11][12][13][14][15][16][17][18].

Muzyjům mo tajlůng na zorty kůnsztu[19]:

 • Malůnek, Szkryfůnek a Grafika – uobrozy ze rysůnkůma, szkicůma eli grafikům. Na sztand kwjetńa 2022 zgrůmadzyno jich 291[1]
 • Rzeźba a Ceramika – 56 uo skůńczůnyj wielości zasobůw[1]
 • Falerystyka, Weksylologijo, Heraldyka, Symbolyka a Emblematyka[1]
 • Bjoło brůń[1]

Geografijo[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Uogůlnogeograficzno karta ślůnskigo wojewůdztwa

Instytucyjo powołano bez Henryka Jůna Dominiaka do grůmadzynjo uobiektůw roztůmajtych zortůw kůnsztu je położůno:

Uod půłnocy[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Uod połedńo[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Uod weschodu[edytuj | edytuj zdrzōdło]

 • ůn. 7 km uod Bjerůńia – mjasteczka włażůncego we skłod bjerůńsko-lyńdźińskigo krysu.

Uod zachodu[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Ekspůnaty we liczbach[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Wjelość zgrůmadzynych ekspůnatůw we liczbach, kere sům uůne ino dla sůmygo Muzyjům uod żyjůncych darczyńcůw a tyż umartych

Podug stanu na 5 kwjetńa 2023, mjoło uůno 970 ekspůnatůw[20]:

Wystowki kůnsztu, kolejno uod 1 styczńa – do 31 grudńa[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Wstawjůny kůnszt udostympniany publiczności we roztůmajtych kamrackich placach[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Muzyjům tyż roz a kedy robi wystowki kolekcyji we inkszych placach we Polsce. Placůwka bůła mjyndzy innymi we:

Galeryjo zdjyńć[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Po prowdźe na przystrzyńi lot 2013–2023, wnůntzr terytorjům muzyjům znojduje śe 970[24][20] ekspůnatůw. Wjynkszůść, co majům jakeś znaczynie artystyczne, historyczne abo zabytkowe je udostympnianych publiczności we formie wystowek stałych abo czasowych[25]. Terozki sům sam prezyntowane dźeła nowożytnygo kůnsztu (uosobliwje rzezańy a dynkmale) a tyż uobrozy, s kerych nojbarzi znajůmy je "Cud nad Wisłům" Any Januszewicz-Pitlok.[26]

Pjyrszo tajla zbjůru Muzyjům[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Kero zawjyro mocka malyrstwa mjanowanygo modernizmym. Sům umjeszczůne twůrcze ekszperymynta (291), kere doły poczůntek wykrysztolizowaniu kolekcyje.

Malůnek (malyrka)[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Znojdujům śe sam liczne malůnkůw – 98[11], dźeł plastycznych malyrzy wykůnanych na papiůrze, cwelichu, bergu abo desce a tyż uobrozy, s kerych nojwybitńyjszo rola uodergroły a nojbarzi znajůmy sům:

Szkryfůnek[edytuj | edytuj zdrzōdło]

We tym, mjyndzy inkszymi 165[12] uoryginalnych szkryfůnkůw – portretůw, kere bydůncym elymyntym kolekcji uostrzodka, wartko stoły śe internecowym mymym a symbolym trollowanio.

Grafika[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Je tukej 28[13] grafik, kere sům nojwożńyjszym a głůwnymi.

Drugo tajla zbjůru Muzyjům[edytuj | edytuj zdrzōdło]

We skłod drugij tajli wlozło 56 ekspůnatůw.

Rzeźba[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Jako jedyn ze jeji dwůch czůnůw, durś je widźany we wjelośći 49[14], wiynkszość ekspůnatůw we muzyjům sům fest fenole.

Ceramika[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Wjelość we blank 7[27]

Trzećo tajla zbjůru Muzyjům[edytuj | edytuj zdrzōdło]

To je dziś jydnocześńie nojliczńijszo podfamilijo (skuli tego iże mo 594 ekspůnatůw).

Falerystyka[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Podle danych na 16 moja 2022 je 207 mydali a roztůmajtych uorderůw.[15]

Weksylologijo[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Becyrk je prozny.

Heraldyka[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Teroźnie je 75[16] ekspůnatůw, ze kerych nojbarzij znajůmy je na śwjyće Fleur-de-lis to je wapyn krůlůw Francyje.

Symbolyka[edytuj | edytuj zdrzōdło]

74 ekspůnatůw symbolyki[17]

Emblematyka[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Zbjůr uo nojwjynkszyj gynstośći – 238 ekspůnatůw[18].

Sztworto tajla zbiůru Muzyjům[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Bjoło brůń[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Dźiś, podle uordůnku, ino – 1 elymynt[28].


Commons
Commons

Przipisy

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach, prezi.com [dostymp 2022-06-08].
 2. Biuletyn Informacji Publicznej, gov.pl [dostymp 2022-04-19].
 3. hulica Żwakowska, muzeumminiaturowejsztukiprofesjonalnejhenrykjandominiak.eu [dostymp 2022-04-10].
 4. Hulica Żwakowska we Tychach, dominiakah.com [dostymp 2022-04-10].
 5. Podmiot podlegający i nadzorowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gov.pl [dostymp 2021-04-08].
 6. 6,0 6,1 Dominiak Henryk Jan, Biografia Indeks według kodu Grup Zawodowych: Sztuka, kultura i muzea, [w:] Britishpedia, Encyklopedia Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej, BPH – British Publishing House Ltd, t. III., 2017, s. 245. ISBN 978-1-912100-36-1.
 7. 7,0 7,1 Dominiak Henryk Jan, Biografia Indeks według kodu Grup Zawodowych: Sztuka, kultura i muzea, [w:] Britishpedia, Encyklopedia Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej, BPH – British Publishing House Ltd, t. VII., 2021, s. 251. ISBN 978-1-912100-46-0.
 8. Czy w Tychach jest najmniejsze muzeum świata? Ma tylko 6,15 m², tychy.naszemiasto.pl [dostymp 2022-05-15].
 9. Złota polska jesień z agatami Jana Rzymełki w najmniejszym Muzeum, radio.katowice.pl [dostymp 2022-05-15].
 10. 10,0 10,1 Odznaczenia nagrody wyróżnienia certyfikaty, muzeumminiaturowejsztukiprofesjonalnejhenrykjandominiak.eu [dostymp 2022-05-17].
 11. 11,0 11,1 Zestaw nazbieranego malarstwa, muzeumminiaturowejsztukiprofesjonalnejhenrykjandominiak.eu [dostymp 2022-02-10].
 12. 12,0 12,1 Indeks zmasowanych rysunków, muzeumminiaturowejsztukiprofesjonalnejhenrykjandominiak.eu [dostymp 2022-04-10].
 13. 13,0 13,1 Grafika obszarem wyjątkowej pedanterii plastycznej, muzeumminiaturowejsztukiprofesjonalnejhenrykjandominiak.eu [dostymp 2022-04-10].
 14. 14,0 14,1 Specyfikacja zmagazynowanej rzeźby, muzeumminiaturowejsztukiprofesjonalnejhenrykjandominiak.eu [dostymp 2022-04-12].
 15. 15,0 15,1 Ewidencja zogniskowanej falerystyki, muzeumminiaturowejsztukiprofesjonalnejhenrykjandominiak.eu [dostymp 2022-06-05].
 16. 16,0 16,1 Heraldyka analizuje materiał modelowania herbów, muzeumminiaturowejsztukiprofesjonalnejhenrykjandominiak.eu [dostymp 2022-04-19].
 17. 17,0 17,1 Alfabet skolekcjonowanej symboliki, muzeumminiaturowejsztukiprofesjonalnejhenrykjandominiak.eu [dostymp 2022-04-19].
 18. 18,0 18,1 Katalog emblematyki plonem wysublimowanych kroków utalentowanych, muzeumminiaturowejsztukiprofesjonalnejhenrykjandominiak.eu [dostymp 2022-05-16].
 19. Regulamin uzgodniony z Wydziałem Legislacyjnym MKiDN, muzeumminiaturowejsztukiprofesjonalnejhenrykjandominiak.eu [dostymp 2022-04-10].
 20. 20,0 20,1 K-02 Sprawozdanie z działalności muzeum GUS, muzeumminiaturowejsztukiprofesjonalnejhenrykjandominiak.eu [dostymp 2022-04-10].
 21. Status quo 2021, muzeumminiaturowejsztukiprofesjonalnejhenrykjandominiak.eu [dostymp 2021-01-01].
 22. Nowa wystawa w Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak przez Leszek Sobieraj, tychy.pl [dostymp 2021-07-24].
 23. 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 Fakty historyczne z dziejów salonu wystawowego, muzeumminiaturowejsztukiprofesjonalnejhenrykjandominiak.eu, 6 czerwca 2020 [dostymp 2022-04-14].
 24. Miniaturowa Droga Krzyżowa w Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach, tychy.naszemiasto.pl [dostymp 2022-04-15].
 25. Fakty historyczne z dziejów salonu wystawowego, muzeumminiaturowejsztukiprofesjonalnejhenrykjandominiak.eu [dostymp 2022-04-10].
 26. 26,0 26,1 Cud nad Wisłą – najmniejszy obraz świata. Dzieło Anny Januszewicz-Pitlok w Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach, dziennikzachodni.pl [dostymp 2022-02-10].
 27. Zestawienie ceramik wyszczególnienie materii będącej przedstawicielem wypalenia ukształtowanej gliny, muzeumminiaturowejsztukiprofesjonalnejhenrykjandominiak.eu [dostymp 2022-04-12].
 28. Broń biała, muzeumminiaturowejsztukiprofesjonalnejhenrykjandominiak.eu [dostymp 2022-04-12].